Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Έσπασαν το φράγμα των 2 δισ. οι τουριστικές εισπράξεις Ιουνίου

Για ένα «καυτό» από πλευράς εισπράξεων καλοκαίρι προδιαθέτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούλιο.  Μέσα από αυτά προκύπτει ότι τον πρώτο ουσιαστικά «δυνατό» μήνα για την τουριστική σεζόν οι οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν άνοδο κατά 13% και 14,2% αντίστοιχα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. 

Πρακτικά οι εισπράξεις το συγκεκριμένο μήνα έσπασαν το φράγμα των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 2,046 δισ. ευρώ, έναντι 1,792 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2016.
Κατά τα λοιπά τον Ιούνιο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 842 εκατ. ευρώ, κατά 68 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Ιουνίου του 2016. 
Η μείωση αυτή του πλεονάσματος οφείλεται πρωτίστως στην εμφάνιση ελλειμμάτων στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, έναντι πλεονασμάτων τον Ιούνιο του 2016, και δευτερευόντως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.
Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 884 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 198 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2016.
Η μικρή αύξηση κατά 24 εκατ. ευρώ του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών σε σχέση με εκείνο του Ιουνίου του 2016 ήταν συνέπεια της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα βελτιώθηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,4% και οι εξαγωγές καυσίμων κατά 9,6% σε σταθερές τιμές.
Η άνοδος κατά 221 εκατ. ευρώ του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται αποκλειστικά στην άνοδο του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατά 257 εκατ. ευρώ, καθώς τον Ιούνιο του 2017 οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν άνοδο κατά 13% και 14,2% αντίστοιχα σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016. Αντίθετα, τα πλεονάσματα των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών περιορίστηκαν, παρότι οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές παρουσίασαν άνοδο κατά 8,6%.
Η επιδείνωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στην πτώση των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων και εκείνη του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται πρωτίστως στην επιδείνωση του ισοζυγίου του τομέα της γενικής κυβέρνησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου