Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Στο σχήμα Κωνσταντακόπουλου-Dogus για 142 εκατ. ευρώ το Hilton

Στα χέρια του εταιρικού σχήματος της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου και της Dogus πέρασε η Ιονική Ξενοδοχειακή, που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Bank. Στα 142 εκατ. ευρώ το τίμημα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:
 Η εταιρία "Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E." ("I.Ξ.E.") ανακοινώνει ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την πλειοψηφούσα μέτοχό της Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank" ή "Τράπεζα") διά επιστολής με ημερομηνία 27.10.2016:

«Η Alpha Bank ενημερώνει διά της παρούσας την εταιρία "Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E." ότι, σε συνέχεια των από 26.7.2016 και 5.8.2016 επιστολών της, υπεγράφη η οριστική συμφωνία με τη Home Holdings S.A., εταιρία των "Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε." και "D-Marine Investments Holding B.V.", για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού της (περίπου 97,3%) επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Ξ.Ε.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδοτήσεως του υφιστάμενου δανεισμού της Ι.Ξ.Ε. (67 εκατ. ευρώ), ανέρχεται σε ποσό 142 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε συνήθη, για αντίστοιχες συναλλαγές, μηχανισμό αναπροσαρμογής κατά την ημέρα της ολοκληρώσεως της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως της εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται εντός του 2016».
Η I.Ξ.E. θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό αναφορικά με οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη επί της διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
thepressproject.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου